Van Zon Quint Advocaten

KOSTEN

Uw zaak kunnen wij op verschillende manieren in rekening brengen:
Pro deo
Allereerst zullen we met u nagaan in een persoonlijk gesprek of u in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (op toevoeging). Dat is afhankelijk van uw inkomen. De laagste eigen bijdrage die de Raad voor Rechtsbijstand hanteert bedraagt EUR 143,=. Op de website http://www.rvr.org kunt u de criteria nalezen die De Raad hanteert.
Vaste prijs
Het is ook mogelijk om een vaste prijsafspraak te maken voor de gehele strafzaak. Wij zullen samen met u kijken wat de omvang van de zaak is en welke getuigen eventueel gehoord moeten worden of welk ander onderzoek er gedaan dient te worden.
Bij onvoorziene omstandigheden waardoor er meer tijd aan de zaak besteed moet worden dan vooraf is ingeschat, zal de advocaat tijdig tussentijds aanvullende afspraken met u maken. De prijsafspraak geldt voor 1 instantie. Gaat u in hoger beroep, dan zullen er opnieuw afspraken worden gemaakt.
Uurtarief
Wij hanteren een uurtarief van tussen de EUR 200,= en EUR 250,= ex BTW.

Juridisch advies of ondersteuning nodig?